Ingår blommor på borden?

Blommor ingår inte i offerten om det inte är specificerat separat.